{{ akt.cimsor }}

{{ akt.szoveg }}

TotálPrint logo
Totál-Print üzlet fotója

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Totál- Print Kft. valamennyi, a www.totalprint.hu‎ (a továbbiakban Webshop) weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásának igénybe vételi feltételeit tartalmazza.

A hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével összeállított ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a totalprint.hu weboldalon keresztül történik.

A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 1. Tájékoztató a Totál- Print Kft. webshopjában forgalmazott termékekről

A Totál-Print Kft. online webshopban nyomtatók, nyomtató kellékanyagok és irodai kiegészítők vásárolhatók. Termékeink az alábbi kategóriákba sorolhatóak:

 1. Eredeti, originál tonerek, tintapatronok

 2. Utángyártott tonerek, tintapatronok  (a nyomtatók és multiunkciós készülékek gyártójától eltérő gyártótó által előállított tonerek és tintapatronok)

 3. Minőségi irodai nyomtatópapírok, irodaszerek (genotherm, iratrendező és számos más kiegészítő)

 4. Nyomtatók (tintasugaras és lézernyomtatók)

A Totál-Print Kft. a termékválasztás és az online adás-vételi ügylet gördülékeny lebonyolítása, a szükséges termék kiválasztásának megkönnyítése érdekében a weboldalán valamennyi, az általa forgalmazott termék leírását és fényképét megjeleníti.

2.) A Szolgáltató adatai

 1. A webshop áruházat a Totál-Print Kft. üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató).

 2. A Szolgáltató cégneve: Totál-Print Irodatechnikai Kft.

 3. A Szolgáltató székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 22.

 4. Cégjegyzékszám: 01-09-689490

 5. Cégbejegyzés kelte: 2000. augusztus 28.

 6. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 7. Adószám: 12502963-2-41

 8. Pénzforgalmi számlaszám: 11100908-12502963-01000003

 9. Elektronikus ügyfélszolgálat elérhetősége

E-mail: info@totalprint.hu vagy info.totalprint@gmail.com.

Személyes vagy postai úton történő megkeresés esetén, az alábbi címen:
Totál-Print Kft. 1133 Budapest, Kárpát utca 22.

3.) A szolgáltatás igénybevétele, kapcsolat az ügyféllel

 1. A megrendelések leadása az internetes webshopban elektronikus úton lehetséges a Totál-Print Kft. weboldalán keresztül, de a telefonon, faxon, e-mailen és levélben leadott rendeléseket is elfogadja és teljesíti a Szolgáltató. A szerződés nyelve a magyar nyelv.

 2. A megvásárolni kívánt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldalán lehet megismerni, kiválasztani és a termék melletti „Megrendelem” ablakra, majd a „Kosárba” gomb kattintásával lehet a virtuális kosárba helyezni.

 3. A weboldalon megjelenített termékek – szállítási díjat nem tartalmazó- vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, zárójelben részletezve a termék nettó árát, illetve az ÁFA összegét is. A szállítási feltételekről, illetve a szállítás díjáról jelen ÁSZF-nek egy későbbi, önálló fejezete rendelkezik.

 4.  Weboldalról megrendelhető termékek árának változtatási jogát a Totál-Print Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, de a fizetést követően, illetve a rendelés teljesítését követően az esetleges árcsökkentés érvényesítésére nincs lehetőség.

 5. A megvásárolandó mennyiség „Kosárba” helyezését követően is lehetőség van a módosításra.      Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlásait a Webshopban, vagy véglegesíti a kosár tartalmát. Ez utóbbi döntés esetén elektronikus blanketták jelennek meg, melyeket kitöltve lehet a megrendelés folyamatát folytatni. A megrendelő nevének, telefonszámának és e-mail címének megadását követően számlázáshoz szükséges adatokat is kéri a rendszer. . Ezt követően a megrendelőnek választania kell a felajánlott fizetési és szállítási módozatok közül. A szállítási mód kiválasztásánál kerül feltüntetésre az egyes szállítási módok teljes megrendelésre vonatkoztatott díja. A „Leadom a rendelést” gombra kattintva rögzíti a rendszer a megrendelést.

 6. A kosár tartalma bármikor ellenőrizhető az egérmutató kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból.

 7.   Ha mindent rendben talált, akkor az „e” pontban részletezettek szerint lehet leadni a rendelést.

 8.  A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra. 

 1. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a "Leadom a rendelést" gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 1. A megrendelést a Vásárlótól csak akkor fogadja el a Totál-Print Kft., ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap.)

 1. Vásárlói kör meghatározása: A Totál-Print Kft. Webshopjában ajánlott termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja.

4.) Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

 1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Totál-Print Kft. automatikus „Rendelés visszaigazolás” értesítéssel e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A „Rendelés visszaigazolás” értesítő e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információkat), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási és a fizetendő végösszeget. 

 2. A „Rendelés visszaigazolása” egy automatikus e-mail, azaz egy elektronikus tértivevény. Ez az e-tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Totál-Print Kft.-hez és az a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

 3. A Vásárló mentesülhet az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (legkésőbb 6 órán belül) nem kapja meg a „Rendelés visszaigazolását”.

 4. Ha a Vásárló a „Rendelés visszaigazolása” értesítő e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a beérkezési értesítő e-mail beérkezését követően haladéktalanul jeleznie kell a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Ha a rendelést követő első munkanap reggel 9 óráig nem érkezik kifogás a megrendelést visszaigazoló e-mail-re, a Totál-Print akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak és a szerződés létrejött.

 5. Amennyiben a Totál-Print minden gondossága ellenére a megküldött „Rendelés visszaigazolás” e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, a Totál-Print jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a Totál-Print köteles az adott termékre vonatkozóan kifizetett vételárat visszatéríteni.

 6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

5.) Fizetéssel, áruátvétellel - és szállítással kapcsolatos információk

 1. Fizetési lehetőségek:

 1. Szállítási Információk

 1. Szállítási határidők

6.) Elállási jog gyakorlásának szabályozása

 1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvénykönyv tartalmazza.

 2. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető a Totál-Print Kft. ÁSZF-ben megadott e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható a Totál-Print Kft. weboldalán elérhető nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

 3. Kézhezvételi időpont budapesti vásárlók esetében a kiszállítás során átvett számla, Budapesten kívüli házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott számlával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

 4. Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1133 Budapest, Kárpát utca 22.), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

 5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

 6. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

7.) Szavatosság, jótállás, garancia

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi törvény, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.

Hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően a Szolgáltató közreműködésével a garanciális szervizhez kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató cserét intéz. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

A hibásnak vélt termékeket csak székhelyünkön (1133 Budapest, Kárpát utca 22.) tudjuk fogadni. 

A cserére szoruló termékeket üzleti óráinkban személyesen, vagy postai úton is átvesszük. A garanciális ügymenet jellegéből adódóan utánvéttel postázott csomagokat nem áll módunkban átvenni, az így érkezett csomagokat azonnal visszaküldjük a feladónak. Az ezen kritériumok figyelmen kívül hagyásából eredő problémákért felelősséget nem vállalunk.

Nem cserélhető az a nyomtatókellék, mely töltöttségi szintje 75%-nál alacsonyabb, ezt minden esetben bevizsgáltatjuk. Nem minősül garanciális problémának az, hogy az utángyártott vagy töltött tonerek, tintapatronok esetében esetleg nem helyesen jelzi a patron telítettségét a nyomtató, de ettől függetlenül a nyomtatás működik. A töltött, utángyártott kellékanyagok felhasználásából eredő károkért cégünk abban az esetben vállal felelősséget, amennyiben márkaszervíz igazolja, hogy kizárólag az általunk forgalmazott patron/toner okozta a kárt. Kompatibilitások, kapacitások jelölése mindenkor a gyártó cég által közzétett adatok alapján vannak megadva. Ezek tájékoztató jellegűek, pontosságáért és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

A meghibásodott termék szállításánál csak a hozzánk való eljuttatás költsége terheli a vásárlót: jogos garanciális igény esetén cégünket terheli az újbóli szállítási költség.

100 % garanciát vállalunk:

 A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az eredeti, nem utángyártott termékek szavatosságára és a jótállására vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek következő fejezeteiben olvashatók.

 1. Kellékszavatosság 1. Termékszavatosság 1.  Jótállás

 1. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló8.) Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az termék a Totál- Print tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába.

9.) Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi nyilvántartásról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezése alapján a Szolgáltatónak nem kell az ügyfélkapcsolatban lévő személyek adataira vonatkozó adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásába bejelenteni, ha:

az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

A Totál-Print Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Az Totál-Print Kft. ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama

Az Totál-Print Kft. kezeli a honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Az Totál-Print Kft. a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat információbiztonsági célra két évig, statisztikai célra egy évig kezeli.

Az Totál-Print Kft. honlapján cookie-kat – az érintett számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését az érintett – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés időtartama tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján is].

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók.

Az adatok kezelésére kizárólag a Totál-Print Kft. erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

A Totál-Print Kft. az adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben a megrendelés teljesítéséhez az elengedhetetlen (pl. futárszolgálat), azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

Az adatbiztonság

A Totál-Print Kft. személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Totál-Print Kft. kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Totál-Print Kft. ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Totál-Print Kft. által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Totál-Print Kft. a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a Totál-Print Kft. írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a Totál-Print Kft. által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Totál-Print Kft. helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

Az érintett a törlést a Totál-Print Kft.-hez benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A Totál-Print Kft. zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a Totál-Print Kft. rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

A Totál-Print Kft. megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyessége vagy pontossága vitatott, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Totál-Print Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Totál-Print Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Totál-Print Kft., az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Mindenki, aki úgy véli, hogy a Totál-Print Kft. adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

10.) Fogyasztói panaszügyintézés

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az

info@totalprint.hu címen, valamint a

A Totál-Print Kft. székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36(20)449-6405 vagy

a +36(1)350-1835 telefonszámon.

Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a vásárlók rendelkezésére:

H.-Cs.: 8:00-17.00, P.: 8:00-16.Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége:

cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.,

telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.

 Extra kedvezmények

Érdeklik kivételes akcióink és újdonságaink? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy időben értesíthessük!

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot.

Köszönjük szépen feliratkozását! Újdonságainkról és híreinkről mostantól az elsők közt értesítjük.